Zaździerz 39, 09-520 Łąck
+48 799 074 668

Aleksandra Fortuńska

Kursy, szkolenia, warsztaty:

– Kurs : Terapia ręki.
– Kurs: Język Migowy I stopnia
– Konferencja: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wczesna diagnoza, wczesne
wspomaganie rodzice i specjaliści na rzecz dziecka.
– Szkolenie: Rozwój umysłowy dziecka- przygotowanie do nauki w szkole.
– Szkolenie: Koncentracja uwagi i uważność dziecka poprzez ćwiczenia gimnastyczne z
elementami jogi dla dzieci.
– Szkolenie: W świecie dziecięcych zmysłów – Sensodydaktyka. Poziom II
– Warsztaty metodyczne: „Logofigle – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy
dziecka”.
– Szkolenie: Koncepcja wychowania muzycznego Carla Orffa i jej wykorzystanie w pracy
nauczyciela przedszkolnego.
– Szkolenie: Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Poziom II
– Warsztaty metodyczne: Sztuka pomaga! Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii w
pracy z dziećmi.
– Szkolenie: Arteterapia a twórczość.
– Szkolenie: Norma rozwojowa, autyzm dziecięcy, a zespół aspergera.
– Szkolenie: Autyzm a dieta. Postępowanie dietetyczne w autyzmie.
– Szkolenie „Odbicie mojego wnętrza w dziecku”.
– Warsztaty metodyczne: Wczesne wykrywanie wad słuchu i rehabilitacja dzieci z
niedosłuchem.
– Warsztaty metodyczne: Praca z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w szkole
ogólnodostępnej i integracyjnej.
– Szkolenie: Od kreatywności do innowacyjności.
– Szkolenie: Polski Maraton Artystyczny Centrum Edukacji Artystycznej Muzylek Moni.