Zaździerz 39, 09-520 Łąck
+48 799 074 668

Bartosz Dawidziuk

Fizjoterapeuta

 

Kursy, szkolenia i certyfikaty:
2023 – Diagnostyka i rozwój niemowląt od urodzenia do 15 miesiąca życia
2023 – Diagnostyka i terapia neurorozwojowa niemowląt
2021/2022 – Neurodevelopmental Treatment NDT-Bobath – podstawowy (NDT-Bobath Basic) ze zdanym egzaminem i uzyskanym tytułem „Certyfikowanego Terapeuty NDT-Bobath”
2020 – Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od 0 do 24 miesięcy
2020 – Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy
2020 – PNF w pediatrii
2019 – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – rozwijający (PNF 3A) ze zdanym egzaminem i uzyskanym tytułem „Dyplomowanego Terapeuty PNF”
2019 – Metody diagnozy i terapii w fizjoterapii pediatrycznej z elementami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
2019 – Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
2019 – Wczesna diagnostyka małego dziecka
2018 – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – podstawowy (PNF 1 i PNF 2)
2017 – Kinesio Taping – podstawowy (KT 1) i zaawansowany (KT 2)
2016 – Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną
Powrót do listy terapeutów