Zaździerz 39, 09-520 Łąck
+48 799 074 668

Natalia Sikorska

Neurologopeda, Logopeda, Terapeuta ręki, Terapeuta karmienia, Terapeuta AAC, Pedagog
Szkolenie: Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna
Kurs doskonalący: Terapia ręki wg PTR© – II stopnia
Kurs doskonalący: Terapia ręki wg PTR© – I stopnia
Szkolenie: Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii podejście
praktyczne
Webinar: SKOJARZENIA DO MÓWIENIA
Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego
uczenia
Szkolenie: Oswajanie jako ważny element terapii karmienia. Agata Kalina
Szkolenie: Mowa czy rozmowa? Aktywności kształtujące komunikację werbalną
Szkolenie: Diagnoza i terapia rynolalii – rozwiązania praktyczne
Szkolenie: Seplenienie międzyzębowe – diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek
szeregu syczącego
Szkolenie: Mowa bezdźwięczna – diagnoza, metody korekcji i terapia logopedyczna
Webinar: Nie mówi. Od czego zacząć?
Szkolenie: Trening karmienia. Praktyczny warsztaty terapeutyczny.
Szkolenie: Trudności w połykaniu – praktyczne techniki wspomagające układ pokarmowy
Szkolenie: Połykanie w logopedii w ujęciu praktycznym: Diagnoza i terapia połykania
Szkolenie: Wczesna interwencja terapeutyczna dziecka do 3r. ż.
Szkolenie: Neurodydaktyka w praktyce szkolonej, czyli jak uczy się mózg-webinarium
Szkolenie: Dziecko z mutyzmem wybiórczym w terapii logopedycznej.
Szkolenie: Trening karmienia logopedycznego od podstaw
Szkolenie: Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć?
Szkolenie: Logosensoryka. Wprowadzenie
Szkolenie: Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii
Szkolenie: Progesty- autorska Metoda Prostych Gestów dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
Szkolenie: KORP-terapie
Szkolenie: Diagnoza i terapia dysfagii: Postępowanie w przypadku porażenia nerwu twarzowego
Szkolenie: Terapia Neurobiologiczna – dla początkujących – METODA KRAKOWSKA
Szkolenie: Diagnoza i terapia dysfagii: Zaburzenia przyjmowania pokarmów u dzieci. Zaburzenia
odruchów oralnych u dzieci i Ankyloglosja
Szkolenie: Diagnoza i terapia dysfagii: Miterapeutyczne podejście do zaburzeń oralnych u
niemowlaków i u dzieci
Szkolenie: AAC – "Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) osób z trudnościami w
werbalnym porozumiewaniu się. Diagnoza i budowanie indywidualnego systemu komunikacji",
moduł I i II
Szkolenie: AAC – Makaton III stopień
Szkolenie: AAC – Makaton II stopień
Szkolenie: KOGS – Karta Oceny Gotowości Szkolnej
Szkolenie: KOLD – Karta Oceny Logopedycznej Dziecka
Szkolenie: Diagnoza i terapia dysfagii: Dysfagia u osób dorosłych
Szkolenie: STYMULACJA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH – METODA KRAKOWSKA
Szkolenie: SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA – METODA KRAKOWSKA
Szkolenie: KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka
Szkolenie: Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC – Makaton I stopień
Szkolenie: Diagnoza i terapia dysfagii
Szkolenie: Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne

Powrót do listy terapeutów