Zaździerz 39, 09-520 Łąck
+48 799 074 668

Metoda Krakowska to terapia neurobiologiczna stymulująca wszystkie funkcje poznawcze dziecka. Podstawowym jej założeniem jest naśladowanie kolejnych etapów rozwojowych dziecka zdrowego. Według tej metody należy dostarczyć dziecku tej wiedzy, która z powodu zaburzeń nie mogła być przez nie samodzielnie zdobyta. Podkreśla potrzebę stymulacji rozwoju dziecka i jednoczesnym korygowaniu zaburzeń funkcjonalnych, wrodzonych, genetycznych i nabytych. Swoje założenie opiera na tezie, według której zdolność do powstania nowych synaps (połączeń nerwowych) nigdy się nie kończy i jest w pełni zależna od konkretnych doświadczeń dostarczanych jednostce. Dziecko uczy się zachowań i ról społecznych przede wszystkim językowo, biorąc czynny udział w interakcjach społecznych, jednak zanim będzie gotowe do przyswojenia umiejętności i wiedzy o świecie w grupie rówieśniczej, musi współdziałać indywidualnie z osobą dorosłą. Opanowanie umiejętności nazywania czynności, cech, rzeczy i osób wymaga zastosowania mechanizmu naśladowania rozwoju mowy dziecka, czyli powtarzania, rozumienia i nazywania. Terapeuta pracuje z podopiecznym nie tylko nad budowaniem jego kompetencji komunikacyjnej, ale też nad pozostałymi funkcjami poznawczymi: słuchową, wzrokową, lewej półkuli mózgu, pamięci, motoryki małej i dużej, kategoryzacji i myślenia przyczynowo- skutkowego, zachowań społecznych oraz zabawy.

Metoda została stworzona przez zespół osób związanych z Katedrą Logopedii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie wraz Zespołem Diagnozy i Terapii Języka. Na czele zespołu stoi prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska.
Metoda Krakowska szczególnie jest polecana dzieciom z zespołem Aspergera, autyzmem, zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, porażeniem mózgowym, niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy, a także dla dzieci zagrożonych dysleksją (z grupy ryzyka dysleksji), niepełnosprawnością intelektualną (szczególnie w stopniu lekkim) oraz sprzężoną.