Zaździerz 39, 09-520 Łąck
+48 799 074 668

Elektrostymulacja jest formą elektroterapii, mającą na celu pobudzenie nerwów i/lub mięśni. Wykorzystuje ona prąd o bardzo niskim natężeniu w celu usprawniania procesu terapeutycznego.
Elektrostymulacja wspomaga terapię ślinienia, rozszczepu warg i podniebienia, krtani i języka, opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń napięcia mięśniowego określonych mięśni, dyslalii obwodowej, mowy nosowej (rynolalii), afazji motorycznej, dyzartrii, dysfagii, problemów z połykaniem pokarmów, szczękościsku, rotacyzmu, asymetrii twarzy, seplenienia międzyzębowego, zgrzytnia zębów, porażenia nerwów: twarzowego, trójdzielnego, językowo-gardłowego, porażenie fałdów głosowych, zaburzenia toru oddechowego, braku koordynacji ssanie-oddychanie-połykanie.