Zaździerz 39, 09-520 Łąck
+48 799 074 668

Urządzenie sportowo-rehabilitacyjne zwane „PAJĄKIEM” jest wykorzystywane w procesie usprawniania różnorodnych schorzeń narządu ruchu (np. stany pourazowe, choroby zwyrodnieniowe) oraz deficytów narządu ruchu wynikających z uszkodzenia centralnego układu nerwowego (np. mózgowe porażenie dziecięce, choroby nerwowo-mięśniowe).

Rehabilitacja w „PAJĄKU” jest z założenia rehabilitacją neurorozwojową, której zręby stworzyli Berta i Karel Bobathowie. Możliwości urządzenia w połączeniu z profesjonalizmem terapeutów dają ogromny potencjał rehabilitacyjny, który przekłada się na pozytywne efekty terapii. Urządzenie tworzy zestaw cięgien elastycznych o różnej sile sprężystości, łączących punkty w przestrzeni z obejmami umieszczonymi w odpowiednich miejscach na ciele pacjenta. Urządzenie pozwala więc tworzyć „pajęczynę”, dobieraną indywidualnie do każdego pacjenta, a dzięki elastycznym cięgnom umożliwia również korygowanie wad postawy. Istnieje możliwość dostosowania urządzenia do potrzeb pacjenta, dzięki czemu istnieje możliwość ćwiczenia w dowolnej pozycji, odciążania i dociążania oraz
wykonywania ćwiczeń asymetrycznych.
„PAJĄK” pozwala:
– wykonywać ćwiczenia od biernych po oporowe,
– wykonywać ćwiczenia dowolnych grup mięśniowych w kontrolowany sposób,
– wykonywać ćwiczenia w dowolnej pozycji,
– pionizować,
– stymulować koordynację ruchową, zmysł równowagi, propriocepcję,
– uczyć chodzenia,
– hamować patologiczne wzorce posturalne i ruchowe oraz wyzwalać prawidłowe.