Zaździerz 39, 09-520 Łąck
+48 799 074 668

Metoda NDT-Bobath stanowi neurorozwojową koncepcję rehabilitacji dedykowaną dzieciom i dorosłym z różnego rodzaju deficytami neurologicznymi jak np. mózgowe porażenie dziecięce, choroby nerwowo- mięśniowe, przepukliny oponowo-rdzeniowe, opóźniony rozwój motoryczny czy udary mózgu.

Terapia oparta jest o proces nauczania motorycznego, a głównym jej celem jest umożliwienie lub ułatwienie wykonania danej funkcji z możliwie maksymalnym czynnym udziałem pacjenta jednocześnie pozbawionym kompensacji. Duży nacisk położony jest na jakość ruchu, ale nigdy ponad funkcję. Integralną częścią terapii są pozycje ułożeniowe zależne od potrzeb i możliwości – od leżenia, poprzez siedzenie do stania. Wpływają one na normalizację napięcia mięśniowego, hamowanie nieprawidłowych odruchów, utrzymywanie optymalnych zakresów ruchomości stawów i długości mięśni, stabilizację poszczególnych części ciała oraz ułatwiają wykonywanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, zwiększając przez to aktywność pacjenta.