Zaździerz 39, 09-520 Łąck
+48 799 074 668

Integracja sensoryczna jest to proces organizujący wrażenia sensoryczne napływające z receptorów. Oznacza to, że mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów, dokonuje ich rozpoznania, segreguje je, interpretuje i integruje z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie tworzona jest odpowiednia do sytuacji reakcja. Integracja rozpoczyna się już w okresie płodowym. Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju
powoduje powstanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka.

Najwcześniej rozwijającymi się i najważniejszymi systemami sensorycznymi są systemy: przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy. Ich prawidłowe funkcjonowanie wpływa na pracę pozostałych zmysłów, przyczynia się do rozwoju napięcia mięśniowego, koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, ruchów oczu, świadomości ciała, a następnie wpływa na pobudzenie i wyciszenie psychoruchowe oraz rozwój emocjonalny i poznawczy.
Terapia integracji sensorycznej odbywa się na Sali specjalnie do tego przystosowanej i wyposażonej w odpowiedni sprzęt. Zadania, stawiane przed dzieckiem znajdują się w sferze najbliższego rozwoju, dlatego jest to indywidualna forma terapii. Bazuje ona na neurofizjologii dzięki czemu terapeuta SI wie jak działa mózg, w jaki sposób zmysły
odbierają i integrują informacje potrzebne do codziennego funkcjonowania.
Integracja sensoryczne jest skierowana głównie do dzieci z dysleksją, ADHD, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Aspergera, ale również do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz sprzężoną.