Zaździerz 39, 09-520 Łąck
+48 799 074 668

Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również ćwiczenia sensoryczne, czyli dostarczanie wrażeń dotykowych umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ćwiczenia sensoryczne mają na celu minimalizowanie nadwrażliwości lub podwrażliwości dotykowej. W terapii wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację oko-ręka i wzrokowo – ruchową, jak również doskonalenie czynności samoobsługowych.
Głównym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

Do innych celów terapii ręki zalicza się także:

– Wzmacnianie siły mięśniowej całej kończyny górnej
– Zwiększanie zakresów ruchu w stawach kończyn górnych
– Poprawa umiejętności chwytu
– Wypracowanie zdolności skupiania uwagi i patrzenia
– Wzmacnianie koncentracji
– Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
– Poprawa koordynacji oko-ręka
– Przekraczanie linii środka ciała
– Poprawa odbierania bodźców sensorycznych
– Ćwiczenia motoryki precyzyjnej (małej motoryki)
– Ćwiczenia grafomotoryki (prawidłowy chwyt pisarski)

 

Sprzęt wykorzystywany w terapii ręki:
Biometrics
Zestawy urządzeń Biometrics są jednymi z najnowocześniejszych urządzeń do ćwiczeń z wykorzystaniem biofeedbacku. Dedykowany jest do przywrócenia sprawności funkcjonalnej ręki, nadgarstka, przedramienia, łokcia i ramienia poprzez możliwość korzystania z wielu wymiennych części, z których każda służy do innego chwytu, ścisku, itp. Urządzenie ma możliwość regulacji oporu. Zastosowane elementy umożliwiają wykonywanie ruchów we wszystkich płaszczyznach poszczególnych stawów kończyny górnej i ręki. Podczas ćwiczeń pacjent ma wizualizację ruchów, które wykonuje przez co, poprzez biofeeback może wpływać na zwiększenie zakresu ruchu oraz angażować większą siłę mięśniową.

Galileo Mano
To specjalistyczne urządzenie do terapii dłoni, ramion i górnej części tułowia pacjentów w wielu jednostkach chorobowych w tym neurologicznych. Systemy hantli Galileo Mano, są stosowane w celu normalizacji napięcia mięśniowego (zmniejszania, spastyczności lub budowy napięcia mięśniowego), zwiększenia zakresów ruchomości stawów i zaburzeń krążenia oraz poprawę funkcji motorycznych lub wzmocnienia mięśni.