Zaździerz 39, 09-520 Łąck
+48 799 074 668

 

W Sali Doświadczania Świata przy świadomie skomponowanych urządzeniach, proponowane bodźce o określonym natężeniu rozwijają procesy poznawcze. Osoby niepełnosprawne zostają zaktywizowane poprzez bodźce na zmysły światłem, zapachem, odgłosem, muzyką. Podczas spotkań w Sali terapeutycznej panuje przyjemna, relaksująca atmosfera dzięki dobraniu odpowiedniej muzyki, dźwięków i gry świateł. W Sali znajduje się między
innymi łóżko wodne, które ma na celu stymulować równowagę. Zestaw świetlno-dźwiękowy, złożony z grającej ściany i świetlnego chodnika, pozwala oddziaływać na trzy zmysły(wzroku, słuchu i dotyku) jednocześnie.
Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata jest więc ważnym źródłem rozwoju każdego niepełnosprawnego dziecka ponieważ:
– Zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu
– Wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku
– Zwiększa ofertę poznawania różnych bodźców ( zwiększa bazę doświadczeń ) zwiększa wrażliwość
– Poprawia orientacje w schemacie ciała oraz przestrzeni
– Motywuje do podejmowania aktywności
– Przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia
– Doskonali pracę poszczególnych analizatorów
– Wpływa na rozwój wyższych funkcji – emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych

Zaś dla osób zdrowych seans w tej Sali jest doskonałym środkiem doraźnym służącym wyciszeniu i relaksacji.